Blog Post

Our Blog

Chora Museum Istanbul

Previous Next

The Amazing Slideshow Addon!

KARİYE MÜZESİ TARİHİ
Kariye müzesini rehberlik alt yapısına sahip olan arkadaşlarım için bir hatırlatıcı olması mahiyetinde bu sayfayı hazırlıyorum. Müzeyi ziyaretten önce bir kaç dakika sayfayı gözden geçirmek bilgilrinizin tazelenmesine yardımcı olacaktır.
TARİH;
315 İmparator Konstantin tarafından yaptırılıdı.
730 yılında İmparator Leo, kilise ve manastır duvarlarından fresk ve mozaik resimlerin söktürmüştür.
IKONAKLAST döneminde, yeniden yapılmış olan bütün mozaik ve freskolar yok edilmiştir.
1204- 1261 Yılları ara haçlılar tarafından yağmalanmıştır.
1300 lü yıllar. Bizanslı Theodoros Metokhites binaya Kabir Şapeli ve Dış narteksi eklemiş, müzenin içindeki günümüze ulaşan fresko ve mozaikleri o yaptırmıştır.
1511 Sadrazam Atik Ali Paşa kiliseyi camiye çevirmiş ve yanına bir de medrese yapmiştir. Ayrıca kubbe onarım görmüş ve mezar lahitleri kaldırılmıştır.
1945 Bakanlar kurulu kararı ile müzeye dönüştürülmüştür. Ve bu dönemde camiye dönüştürüldüğünde kapatılan mozaikler açığa çıkarılmıştır.

BİLİNMESİ GEREKLİ İSİMLER
1-Hz.İsa; Peygamber
2- Meryem Ana; Hz. Isanın annesi bakire meryem.
3- Teodoros Metokites; Kariye müzesindeki fresk ve mozaikleri yaptıran bir dönem romanın hazine bakanblığını yapmış olan kişi.
4- Aziz Petros; Balıkçılık yaparken Hz.İsa tarafından müridi olması teklifi sunulan, 12 havariden biri. Onu birinci nartekste kapının sağında elinde anahtarlarıyla görmekteyiz.
5- Aziz Pavlos; Hristiyanlığın yahudilik ekseninden çıkıp ayrı bir din olmasının temel taşlarını koyan Aziz.
6-Harun; Hz.Musanın kardeşi baş haham. Fresklerde mihrabın önünde ellerinde hediyelerle tasvir edilenler, Haham Harun ve onun oğullarıdır.
7-Yakup; Peygamber. Diğer adı İsraildir. Yahudilere bu sebepten İsrail oğulları denmektedir. Mezar şapelinde ki fresklerde merdivenin altında yatan ve Tanrıyla güreşen o dur.
8-Musa; Peygamber. Hz Isadan önce yaşamış yahudi halkını mısırlıların köleliğinden kurtarmıştır. Ayrıca on emir de onun tarafından o dönemin insanlarına getirilmiştir.
9-Elizabet; Baş Haham Zekeriyanın eşi, Vaftizci Yahyanın Annesi, Hz.Meryemin Teyzesidir. Dış naretekste Zalim Kral Herodesten kaçarken görüyoruz. Mağara gibi açılmış bir dağ kuçağında çocuık olan bir kadın (Elixabet), Kadına doğru elinde kılıç olan bir adam (Herodes).
10-Süleyman; Peygamber. fresklerde elinde bir buhurdan ile halkını yeni yaptırdıpı mabede götürürken görmekteyiz.
11-İzaya; Kral soyundan gelen bir peygamber. Onu fresklerin olduğu mezar şapelinde Asurluları öldüren meleğin arkasında elinde bir ruloyla görmekteyiz.
Elindeki rulo Tanrının emirelerini ve melek tarafından öldürülen Asurlularda emirleri dinlemeyenleri temsil ediyor.
14-Dentrit Davud; Mezare şapeline giriş noktasındaki duvarın üzerindedir.
15-Zekeriya; Peygamber. iç nartekste ki mozaiklerde görmekteyiz. Dört tane ince sütunu olan kubbemsi bir yapının içinde ellerini redder gibi tutan kırmızılar içindeki kişidir. Bu sahnede Yuvakim ve Annanın tapınağa yaptıkları sunağı çocukalrı olmadığı için reddetmektedir.
16-Anna; Hz.Meryemin annesi. Onu iç nartekste meryemin doğum sahnesinin oldu mozayiğin eterafında bir kaç mozaikte görmekteyiz.
17-Yuvakim; Hz.Meryemin babası. Onu iç nartekste meryemin doğum sahnesinin oldu mozayiğin eterafında bir kaç mozaikte görmekteyiz.
18-Kral Herodes; Hz.Isa zamanında yaşamıştır. Kahinler Kral Herodes'e krallığının yıkılacağını ve onu yıkacak kişininde doğduğunu bildirdiklerinde bütün çocukları öldürtmüştür.
19-Lazarus Diriltilen; Öldükten 4 gün sonra Hz.Isa tarafından diriltilmiştir. Dış nartekste hediyelik eşya satılan yerin üztünde görmekteyiz. Ve freskolarda Pandantifin üzerinde meleğin onun ruhunu cennete yönlendirirken görüyoruz.
20-Lazarus Dilenci: Zengin adamın kapısında onun artıklarıyla beslenen yaralarını köpeklerin yaladığı imanlı kişi. Freskolarda ki bir pandantifte Hz.Ademin kucağında masum ruhu sembolize etmesi açısından bir çocuk olarak görüyoruyz.

Contact Info

Zafer Mah. Kuzey Sok. No:21-B Istanbul, Turkey
(+90) 212 522 6097 
info@travelistanbul.co

Follow us on